لطفا صبر کنید

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC

با گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مسائلی همچون تسهیل تجارت، افزایش صادرات و همچنین بحث همگن‌سازی مقررات بین‌المللی؛ حمایت از توسعه صادرات و بخش خصوصی؛ و قدرت نفوذ دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت تا آنجا که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹، تعدادی از تجار و کارآفرینان بزرگ جهان بر آن شدند تا اتاق بازرگانی بین‌المللی را بنا نهند که مرکز آن در پاریس قرار دارد.

خدمات کمیته

جدیدترین اخبار

طی ششمین کنفرانس جهانی فعالین مجاز اقتصادی سازمان جهانی گمرک، اتاق بازرگانی بین المللی توصیه های بروز شده را پیرامون چگونگی بهبود برنامه های فعالین مجاز اقتصادی در سطح جهانی ارائه نمود.

دریک اتحاد تاریخی، 19 تن از رهبران کشورای آفریقایی در اجلاس رهبران آفریقا با هدف تعهد پیرامون تمرکز بر رویه های توسعه در سرتاسر قاره درتاریخ 29 آوریل به میزبانی نایروبی گردهم جمع آمدند.

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد آموزش تامین مالی و سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی با تمرکز بر توسعه زنجیره های ارزش بخش کشاورزی را به صورت آنلاین و حضوری در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت از ساعت 10 الی 12 بر گزار نماید.

کمیسیون ها

کمیته ایرانی ICC دارای 10 کمیسیون تخصصی متناظر خود در اتاق بازرگانی بین المللی است که به‌عنوان بازوهای اصلی مشورتی این کمیته فعالیت می نمایند. ساختار این کمیسیون‌ها متشکل از دبیر، نائب دبیر، دستیار دبیر، 15 عضو اصلی، اعضاء مدعو و نمایندگان اعضاء کمیته ایرانی است. هدف اصلی این کمیسیونها، کمک به تسهیل تجارت بین‌الملل و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی با حفظ منافع بخش خصوصی و توسعه صحیح قوانین و مقررات، استانداردها، راهنمایی‌ها و سیاست‌های مرتبطی است که در درک چالش‌ها و فرصت‌ها و نیز انجام صحیح تجارت بین‌الملل به جامعه کسب‌وکار کمک می‌کند.