لطفا صبر کنید
جهت درخواست خدمات مشاوره‌ایی فرم زیر را تکمیل کنید
*
*
*
چنانچه عضویت شما در کمیته ایرانی icc احراز نگردد، درخواست شما لغو خواهد شد
نوع خدمات مشورتی مورد نیاز خود را انتخاب کنید.
نوع برگزاری را انتخاب کنید
سایر توضیحات
قیمت جلسه درخواستی

700,000تومان

توضیحات
  • خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC جنبه مشاوره ای داشته و کمیته ایرانی مسئولیتی در امور اجرایی و نتایج آن عهده دار نخواهد بود.
  • ارائه خدمات مشورتی غیرحضوری و ارائه پاسخ از طریق ایمیل، فکس و غیره مقدور می باشد.
  • عدم مراجعه در زمان تعیین شده برای جلسه حضوری، باعث عدم استرداد وجه پرداخت شده برای آن جلسه می باشد.
  • در صورتی که درخواست خود را به عنوان عضو کمیته ایرانی icc ثبت نمایید و عضویت شما محرز نگردد، درخواست شما لغو خواهد شد.