لطفا صبر کنید

دعوت از محمد خزاعی جهت حضور در سومین نشست شورای عمومی WCF 2024

  • چهارشنبه 20 تیر 1403
دعوت از محمد خزاعی جهت حضور در سومین نشست شورای عمومی WCF 2024

فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان از محمد خزاعی- دبیر کل کمیته ایرانی ICC  وعضو شورای عمومی WCF  دعوت نمود تا در نشست شورای عمومی WCF مورخ 14 اکتبر 2024 به میزبانی استانبول-ترکیه شرکت نماید.

سومین نشست شورای عمومی WCF در سال 2024 به میزبانی استانبول ترکیه و طی اولین اجلاس منطقه ای اروپا- آسیای فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان که انتظار میرود حدود هشتصد نماینده از کشورهای منطقه در اجلاس مزبور حضور به هم رسانند، برگزار خواهد شد. 

موضوع اجلاس فوق الذکر « رویکرد مشارکتی در راستای اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی» خواهد بود و به ارائه اطلاعات درباره آخرین تحولات در تغییرات اقلیمی و افزایش آگاهی پیرامون اقدامات در حال انجام  اتاق ها و جوامع کسب و کار ازجمله: طرح های سرمایه گذاری، استراتژی های سازمانی و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در پاسخ به مخاطرات تغییرات اقلیمی می پردازد.

لازم به ذکر است، پس از نشست بوگوتا- کلمبیا، دومین نشست شورای عمومی WCF ،اینبار به ریاست رفعت حصار چیکلی اوغلو-رییس جدید WCF  به میزبانی پاریس در تاریخ 20الی 21 نوامبر 2023 برگزار شد و محمد خزاعی-دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان  یکی از  اعضای شورای عمومی فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان در نشست فوق الذکر شرکت نمود.

طی نشست فوق اذکر تصمیمات کلیدی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1.    تصویب اعضای جدید فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان در سال 2023
پیرو اصلاح بند‌های موجود در اساسنامه فدراسیون، شورای عمومی فدراسیون از وضعیت عضویت در WCF  مطلع و برای نخستین بار پیرامون درخواستهای عضویت جدید مشورت صورت پذیرفت. بدون هیچ مخالفتی 185 عضو جدید تایید شدند. درحال حاضر فدراسیون دارای 1554 عضو و شبکه ای متشکل از 3301 اتاق می باشد.

2.    ایجاد شورای بانوان فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان 
فدراسیون با هدف تقویت مدیریت بانوان در کسب و کار و اتا ق ها تصمیم به تاسیس شورای مزبور نمود و برنامه کاری مرتبط با این موضوع در هفته های آتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

3.    ایجاد کارگروه برای شبکه اتاق ها 
پیرو اولویت رییس فدراسیون در راستای ارتقای شبکه  اتاق ها از طریق مکانیزمی جدید، تصمیمی اتخاذ گردید تا کارگروهی با هدف توسعه مفاد چنین مکانیزمی و پیاده سازی آن با مشارکت دبیرخانه اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد گردد. 

4.    تصویب کشورهای جدید برای پیوستن زنجیره کارنه آ.ت.آ و پیاده سازی کارنه الکترونیک 
پیرو توصیه و پیشنهاد شورای جهانی کارنه آ.ت.آ، شورای عمومی فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان انجمن های ملی ضمانت کننده ذیل را به عنوان عضو زنجیره ضمانت کنندگان مورد تایید قرار داد:

اتاق بازرگانی لیما در پرو، اتاق بازرگانی و صنعت فیلیپین در فیلیپین و فدراسیون اتاق های سعودی در عربستان سعودی(تایید مشروط)

5.    تاریخ نشست های فدراسیون در سال 2024
برگزاری نشست های شورای عمومی و کمیته اجرایی :8 الی 10 می به میزبانی اتاق بازرگانی بوگوتا و 14 اکتبر به میزبانی اتحادیه اتاق ها و بورس کالای ترکیه(TOBB)