لطفا صبر کنید

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC

با گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مسائلی همچون تسهیل تجارت، افزایش صادرات و همچنین بحث همگن‌سازی مقررات بین‌المللی؛ حمایت از توسعه صادرات و بخش خصوصی؛ و قدرت نفوذ دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت تا آنجا که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹، تعدادی از تجار و کارآفرینان بزرگ جهان بر آن شدند تا اتاق بازرگانی بین‌المللی را بنا نهند که مرکز آن در پاریس قرار دارد.

خدمات کمیته

جدیدترین اخبار

اتاق بازرگانی بین المللی با تاسیس کمیته ملی عراق، تعداد کمیته های ملی خود در سرتا سر جهان را به عدد 92 رساند.

کنفرانس مشترک اتاق بازرگانی بین المللی و فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور در تاریخ 17 الی 18 اکتبر 2024 به میزبانی سئول کره جنوبی برگزار خواهد شد.

فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان از محمد خزاعی- دبیر کل کمیته ایرانی ICC وعضو شورای عمومی WCF دعوت نمود تا در نشست شورای عمومی WCF مورخ 14 اکتبر 2024 به میزبانی استانبول-ترکیه شرکت نماید.

کمیسیون ها

کمیته ایرانی ICC دارای 10 کمیسیون تخصصی متناظر خود در اتاق بازرگانی بین المللی است که به‌عنوان بازوهای اصلی مشورتی این کمیته فعالیت می نمایند. ساختار این کمیسیون‌ها متشکل از دبیر، نائب دبیر، دستیار دبیر، 15 عضو اصلی، اعضاء مدعو و نمایندگان اعضاء کمیته ایرانی است. هدف اصلی این کمیسیونها، کمک به تسهیل تجارت بین‌الملل و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی با حفظ منافع بخش خصوصی و توسعه صحیح قوانین و مقررات، استانداردها، راهنمایی‌ها و سیاست‌های مرتبطی است که در درک چالش‌ها و فرصت‌ها و نیز انجام صحیح تجارت بین‌الملل به جامعه کسب‌وکار کمک می‌کند.