لطفا صبر کنید

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC

با گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مسائلی همچون تسهیل تجارت، افزایش صادرات و همچنین بحث همگن‌سازی مقررات بین‌المللی؛ حمایت از توسعه صادرات و بخش خصوصی؛ و قدرت نفوذ دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت تا آنجا که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹، تعدادی از تجار و کارآفرینان بزرگ جهان بر آن شدند تا اتاق بازرگانی بین‌المللی را بنا نهند که مرکز آن در پاریس قرار دارد.

خدمات کمیته

جدیدترین اخبار

اعضای سازمان تجارت جهانی در نشست کمیته تجارت و توسعه مورخ یازدهم آوریل 2024 از نتایج حاصله طی سیزدهمین کنفرانس وزرای بازرگانی عضو WTO که بر تعهد آنها به سمت مشارکت بیشتر در موضوعات توسعه و تجارت در راستای تقویت حضور اقتصادهای درحال توسعه در تجارت بین الملل تاکید مینماید، استقبال نمودند.

سالیانه با صدور دویست هزار کارنه آ.ت.آ این امکان برای کالاها به ارزش 28 میلیارد دلار فراهم میگردد تا از گمرکات بدون پرداخت عوارض گمرکی و معاف از مالیات برای مدت یک سال عبور نمایند.

بر اساس نظر سازمان ملل، بشر با بحران سه گانه ، تغییرات اقلیمی، آلودگی و فقدان تنوع زیستی مواجه می باشد و مسبب تمام موارد مزبور فعالیت های خود بشر می باشد که منتج به بروز تهدیدات معنی دار برای اکوسیستم زمین می گردد

کمیسیون ها

کمیته ایرانی ICC دارای 10 کمیسیون تخصصی متناظر خود در اتاق بازرگانی بین المللی است که به‌عنوان بازوهای اصلی مشورتی این کمیته فعالیت می نمایند. ساختار این کمیسیون‌ها متشکل از دبیر، نائب دبیر، دستیار دبیر، 15 عضو اصلی، اعضاء مدعو و نمایندگان اعضاء کمیته ایرانی است. هدف اصلی این کمیسیونها، کمک به تسهیل تجارت بین‌الملل و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی با حفظ منافع بخش خصوصی و توسعه صحیح قوانین و مقررات، استانداردها، راهنمایی‌ها و سیاست‌های مرتبطی است که در درک چالش‌ها و فرصت‌ها و نیز انجام صحیح تجارت بین‌الملل به جامعه کسب‌وکار کمک می‌کند.