لطفا صبر کنید

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC

با گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مسائلی همچون تسهیل تجارت، افزایش صادرات و همچنین بحث همگن‌سازی مقررات بین‌المللی؛ حمایت از توسعه صادرات و بخش خصوصی؛ و قدرت نفوذ دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت تا آنجا که پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹، تعدادی از تجار و کارآفرینان بزرگ جهان بر آن شدند تا اتاق بازرگانی بین‌المللی را بنا نهند که مرکز آن در پاریس قرار دارد.

خدمات کمیته

جدیدترین اخبار

جان دنتون-دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی طی نامه ای سرگشاده خطاب به وزرای محیط زیست از ایشان درخواست نمود تا در چهارمین نشست کمیته مذاکره بین دولتی به نتایج ملموسی در راستای مبارزه با آلودگی پلاستیک دست یابند.

ماریا فرناندا-رییس اتاق بازرگانی بین المللی طی سفر خود به کامرون درتاریخ 6 الی 11 مارس 2024 با نخست وزیر این کشوردیدار و پیرامون موضوع ابتکار استانداردهای دیجیتال ICC و دیجیتالی سازی اسناد تجارت بین الملل مذاکره نمود.

اولین نشست فصلی ابتکار غذا-کشاورزی اتاق بازرگانی بین المللی به صورت مجازی و حضور شبکه ای متشکل از 20 کشور عضو ابتکار مزبور به ریاست سباستین فراری -سپرست شبکه حوزه غذا-کشاورزی ICC در تاریخ 7 مارس 2024 برگزار گردید.

کمیسیون ها

کمیته ایرانی ICC دارای 10 کمیسیون تخصصی متناظر خود در اتاق بازرگانی بین المللی است که به‌عنوان بازوهای اصلی مشورتی این کمیته فعالیت می نمایند. ساختار این کمیسیون‌ها متشکل از دبیر، نائب دبیر، دستیار دبیر، 15 عضو اصلی، اعضاء مدعو و نمایندگان اعضاء کمیته ایرانی است. هدف اصلی این کمیسیونها، کمک به تسهیل تجارت بین‌الملل و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی با حفظ منافع بخش خصوصی و توسعه صحیح قوانین و مقررات، استانداردها، راهنمایی‌ها و سیاست‌های مرتبطی است که در درک چالش‌ها و فرصت‌ها و نیز انجام صحیح تجارت بین‌الملل به جامعه کسب‌وکار کمک می‌کند.