لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
  • مدیر اجرائی / رئیس : مهدی مظهری
  • زمینه فعالیت : فن آوری اطلاعات
  • نشانی وب سایت : www.gs1ir.org
  • تلفن : 88924605-14 - فکس : 88938120
  • پست الکترونیک : b.emrani@gs1ir.org