لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
  • مدیر اجرائی / رئیس : هادی تیزهوش تابان
  • زمینه فعالیت : خدمات
  • تلفن : 88848010 - فکس : 88345817
  • پست الکترونیک : info@irjcc.ir