لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : نفت پارس
  • مدیر اجرائی / رئیس : حميدرضا خليلي
  • زمینه فعالیت : نفت، گاز و پتروشیمی