لطفا صبر کنید
user-img
  • نام عضو : ملی گاز ایران
  • مدیر اجرائی / رئیس : مجید چگنی
  • زمینه فعالیت : نفت، گاز و پتروشیمی