لطفا صبر کنید

IMB گزارش مي‌دهد: پايين‌ترين سطح دزدي دريايي در هفت سال گذشته

  • شنبه 11 آبان 1392
IMB گزارش مي‌دهد:  پايين‌ترين سطح دزدي دريايي در هفت سال گذشته