لطفا صبر کنید

IMB گزارش مي‌دهد: كاهش دزدي دريايي حاصل سركوب دزدان دريايي سومالي

  • چهارشنبه 09 بهمن 1392
IMB گزارش مي‌دهد: كاهش دزدي دريايي حاصل سركوب دزدان دريايي سومالي