لطفا صبر کنید

IMB اعلام كرد: كاهش دزدي دريايي در سومالي در سال 2012؛ آب‌هاي پرخطر شرق و غرب آفريقا

 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
IMB اعلام كرد: كاهش دزدي دريايي در سومالي در سال 2012؛                                            آب‌هاي پرخطر شرق و غرب آفريقا