لطفا صبر کنید

ICC: انتقال بدون تاخير عملكردهاي فني مهم اينترنت به جامعه ذينفعان چندجانبه

  • سه‌شنبه 06 مهر 1395
ICC: انتقال بدون تاخير عملكردهاي فني مهم اينترنت به جامعه ذينفعان چندجانبه

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با نزدیک شدن به پایان ماه و همچنین مهلت ایالات متحده امریکا به منظور انتقال نظارت بر توابع فنی و مهم اینترنت به «شركت اينترنتـي ثبت آدرس و دامنـه (ICANN)»، اجرای انتقال نظارت بدون تاخیر را از دولت آمریکا خواستار است.    

 

ICC، سازمان کسب و کار جهان و نماینده شبکه‌ای جهانی با 6.5 میلیون عضو، گفت که انتقال اداره ارقام اینترنتی (IANA)- نهاد تخصیص و اداره ارقام اینترنتی- اینترنتی جهانی، باثبات و ایمن را تضمین خواهد کرد و موجب بهبود رویکرد ذینفعان کنونی را به حاکمیت اینترنت می‌شود.

 

دبیرکل ICC، «جان دنیلوویچ (John Danilovich)» با تاکید بر نقش مهمی که اینترنت ایمن، با ثبات و باز در تجارت، توسعه پایدار و اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد، گفت: «چنانچه از قبل در نظر گرفته شده، این لحظه‌ای مناسب برای جامعه ذینفعان برای اعمال نظارت بر توابع پروتکل، نام‌گذاری و تخصیص ارقام از اینترنت است. جامعه اینترنت با پشتکار بسیار جهت بستر‌سازی فعالیت می‌کند و تمامی ذینفعان در مورد انتقال به این فرآیند به توافق رسیده‌اند. نمی‌توانیم به واسطه تاخیر، اعتماد و تعهد همگان را به این مرحله به مخاطره بیاندازیم.»

 

 

این لحظه‌ای مناسب برای جامعه ذینفعان برای اعمال نظارت بر توابع پروتکل، نام‌گذاری و تخصیص ارقام از اینترنت است.           

 

 

ICC به عنوان حامی قدیمی و خواهان تضمین امنیت مداوم، ثبات عملیاتی و اهمیت همکاری ذینفعان و تعامل در حاکمیت اینترنت، تصویب بخش بازرگانی ایالات متحده از طرحی برای آیکان به فرض عملیات و نظارت IANA در ماه ژوئن را تحسین می‌کند. این طرح توسط جامعه تمامی ذینفعان و با مشاوره بسیار ذینفعان در مورد اصول و مکانیزم‌هایی برای انتقال توابع IANA به جامعه جهانی ذینفعان توسعه داده شد. برنامه‌های دقیق برای تقویت پاسخگویی آیکان دربرگیرنده برخی از برنامه‌هایی است که در حال حاضر اجرا می‌شوند و برنامه‌های دیگری است که در فاز دوم به کار گرفته می‌شوند.

 


IANA، مسئولیت هماهنگی برخی از توابع فنی اینترنت همچون، تخصیص و حفظ نظام‌های منحصر به فرد کدها و ارقام را بر عهده دارد که جریان هموار اینترنت را به وجود می‌آورند. «جنبش کسب و کار جهت حمایت از جامعه اطلاعاتی (BASIS ICCدر گروه نظارت انتقالی به عنوان نماینده کسب و کار حضور پیدا کرد و در کارگروه Cross Community در افزایش پاسخگویی آیکان (CCWG-Accountability) معرفی شد. ICC انتقال را به عنوان مسیر پیشنهادی تایید کرد که یک کسب و کار به واسطه احساس اعتماد می‌تواند امنیت، ثبات و انسجام اینترنت را حفظ کند.

 

قرارداد بین بخش بازرگانی اداره مخابرات و اطلاعات ملی ایالات متحده امریکا (NTIA) و «شركت اينترنتـي ثبت آدرس و دامنـه (ICANN)» در سی‌ام سپتامبر منقضی می‌شود.

 

 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN(

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Business Action to Support the Information Society (BASIS)

Cross Community Working Group on Enhancing ICANN Accountability (CCWG-Accountability(

National Telecommunications and Information Administration (NTIA)