لطفا صبر کنید

ICC BASCAP ؛ تقويت اصلاحات قانون گمركي سنگاپور

  • چهارشنبه 14 تیر 1396
ICC BASCAP ؛ تقويت اصلاحات قانون گمركي سنگاپور

اقدامات کسب و کار برای توقف جعل و سرقت اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC BASCAP) به اصلاحات پیشنهادی توسط دولت سنگاپور در راستای قانون گمرکی سال 2017 که اجازه  چشم‌پوشی واگذاری مانیفست حمل و نقل در مراکز انتقال و حمل و نقل مرکب سنگاپور را صادر می‌کند، پاسخ داد.

 

دولت سنگاپور اصلاحاتی شامل مقرراتی که به گمرک اجازه چشم پوشی از واگذاری اجباری از مانیفست‌های حمل و نقل برای کشتی‌ها، هواپیما و یا قطارهای ورودی و خروجی از سنگاپور را می‌دهد، پیشنهاد نموده است. BASCAP به عنوان بخشی از روند مشاوره عمومی، نظراتی را به منظور نشان‌دادن این امر که چشم‌پوشی احتیاطی واگذاری مانیفست‌های حمل و نقل، توانایی سنگاپور برای کنترل جریان کالاهای تقلبی در کشور و جلوگیری از انتقال و ترانزیت کالاهای تقلبی و قاچاق از طریق سنگاپور را تضعیف می‌نماید، ارایه می‌دهد.

 

BASCAP تاکید دارد که عملیات ترانزیت و حمل و نقل، فرصت‌هایی را برای مجرمان فراهم می سازد تا منشا غیر قانونی کالا را پنهان کنند. چنین عملیات غیر قانونی، زمانی به طور موثر انجام می پذیرد که وضعیت کالا مشخص نیست و گمرک قادر به نظارت بر این وضعیت نیست. در نتیجه، اصلاحیه پیشنهادی می‌تواند سهواً شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته را برای تسهیل قاچاق، ساخت، جمع‌آوری، بسته‌بندی مجدد یا برچسب زدن، پردازش، توزیع و فروش کالاهای تقلبی از طریق این نوع حمل و نقل و مراکز حمل و نقل شامل مناطق آزاد تجاری (FTZs) را فعال سازد.

 

BASCAP پیشنهاد حذف این اصلاحیه را صادر و اعلام کرد که هیچگونه فسادی در مجوز واگذاری مانیفست برای تمام کالاها ورودی و خروجی سنگاپور وجود ندارد.

 

نظرات‌BASCAP  در تاریخ 6 ژوئن 2017 معمول شد و شامل توصیههایی برای دولت سنگاپور شامل گزارش BASCAP درباره کنترل مناطق، تعادل میان تسهیل و کنترل برای مبارزه با تجارت غیر‌قانونی در مناطق آزاد جهان برای تقویت اجرای حقوق مالکیت فکری در FTZs است.

 

این نظرات شامل افزایش نقش گمرک در مناطق آزاد تجاری‌، ممنوعیت حمل و نقل، انبارداری و پذیرش کالاهای مناطق آزاد تجاری است که حقوق مالکیت فکری را نقض می‌کند و معرفی سیستم نگهداری اسناد گمرکی صاحبان حقوق علامت تجاری است.

 

BASCAP  همچنین پشتیبانی خود برای همکاری با دولت سنگاپور برای ادامه تقویت حفاظت IP در این کشور از جمله مناطق آزاد تجاری را ادامه می‌دهد.