لطفا صبر کنید

ICC دوره آموزشي قراردادهاي بين المللي را برگزار مي كند

  • یکشنبه 18 بهمن 1394
ICC  دوره آموزشي قراردادهاي بين المللي را برگزار مي كند

دوره آموزشی سالانه موسسه قوانین و کسب و کار‌ICC با موضوع "قراردادهای بین المللی" در تاریخ 30 می الی 2 ژوئن 2016( 9 الی 12 خرداد 1395) در پاریس برگزار می شود.

 

این دوره آموزشی بر مهارت‌های مذاکره و تهیه پیش نویس شروط قراردادهای بینالمللی، رویکرد‌های قانونی و فرهنگی، حل اختلاف و همچنین مدیریت پس از انعقاد قرارداد و برخورد با انواع مختلف تعارض، تمرکز دارد.

 

از مباحث‌ مطرح در این دوره آموزشی عبارتند از:

 

  • مهارت های مذاکره و تهیه پیش نویس قرارداد
  • استراتژیها  و مهارت های مذاکره
  • مهارت به کارگیری شروط نمونه قرارداد ICC
  • فراگیری مهارت های اجتناب و حل و فصل اختلافات
  • شناخت اهمیت تفاوت های قانونی و فرهنگی به منظور اجتناب از سوء برداشت در متون بین المللی

 

شرکت در این دوره به مشاوران شرکت ها و مدیران حقوقی شرکت های بین المللی، کارآموزان وکالت، مشاوران شرکت های بین المللی و تجاری توصیه می شود.

جهت ثبت نام و  کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

 

http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/ICC-Institute-Training-level-1-on-International-Contracts/