لطفا صبر کنید

ICC و سازمان ملل متحد: مشاركت براي مردم، سياره و رفاه

  • چهارشنبه 12 آبان 1395
ICC و سازمان ملل متحد: مشاركت براي مردم، سياره و رفاه

ICC 24 اکتبر 2016 (برابر با سوم آبان ماه 1396)، روز سازمان ملل متحد، را به مناسبت امضای منشور سازمان ملل متحد و تشکیل رسمی آن در سال 1945 جشن گرفت.

 

آیا می‌دانید که ICC تنها سازمان بخش خصوصی است که مجوز رسمی حضور در کنفرانس سازمان بین‌المللی را پیدا کرده است – کنوانسیونی که به ایجاد منشور سازمان ملل متحد منتج می‌شود؟ این مقام سطح بالای مشورتی ما با بدنه جهانی را نشان می‌دهد که قدمت آن به سال 1946 برمی‌گردد؟ رابطه ICC با سازمان ملل متحد در 70 سال بعد از آن محکم‌تر شده و امروز مفتخریم که به عنوان نماینده کسب و کار جهانی در چندین مجموعه تخصصی سازمان ملل متحد، از ماموریت و اهداف سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم.

 

در اینجا بر 6 راهی که از طریق آن اتاق بازرگانی بین‌المللی به عنوان سازمان کسب وکار جهانی با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند، نظر می‌کنیم:

 

دفاع از توسعه پایدار

 

ICC قهرمان برجسته در طرح توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2030 محسوب می‌شود. ICC از سوی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده رسمی کسب و کار در فرآیندهای بین‌دولتی تعیین شده است که کنفرانس بین المللی آدیس در مورد تامین سرمایه برای توسعه، چارچوب سندای برای کاهش خطرات بلایای طبیعی، اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد و اجلاس آب و هوای پاریس (COP21) را هدایت می‌کند. ICC، همچنان نقطه کانونی و مهم NGO کسب و کار و صنعت برای کسب و کار در «چارچوب کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی (UNFCCC)1» و همچنین «انجمن سیاسی مقامات عالی‌رتبه برای بررسی توسعه پایدار (HLPF)2»، «بدنه مرکزی برای پیگیری و بررسی اجرای تعهدات توسعه پایدار» و «دستورکار توسعه پایدار 2030» مشتمل بر اهداف توسعه پایدار (SDGs)3 است.

 

حذف موانع قانونی برای تجارت بین‌المللی

 

ICC به شکل فعالانه‌ای در فعالیت «کمیسیون قانون تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد (UNCITRAL)4» که دستور حذف موانع قانونی برای تجارت بین‌المللی را دارد، مشارکت می‌کند. UNCITRAL بر قواعد ICC- شامل قوانین مشهور اینکوترمز- که حاکم بر بازرگانی بین‌المللی و حل و فصل اختلاف است، تائید دارد و به طور خاص، پذیرش آن را در سراسر جهان رواج می‌دهد.

 

کمک به کسب و کار برای احترام به حقوق بشر

 

 ICCاز کارگروه سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر حمایت کرده و همچنان در صف مقدم ترویج اجرای کسب و کار بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر است که هدف جامعه‌ای قدرتمند و انتقادی برای اهداف توسعه پایدار را داراست.

 

ایجاد جامعه اطلاعاتی فراگیر       

 

ICC در پی درخواست سازمان ملل متحد، اطلاعات مورد نیاز «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS)5» را فراهم کرده و همچنان به هدایت مشارکت کسب و کار در پیگیری فعالیت‌هایی مشتمل بر انجمن سالانه حاکمیت اینترنت (IGF) مرتبط با سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد. از طریق ICC BASIS نیز در کمیسیون علم و فناوری برای سازمان ملل متحد (CSTD)6 مشارکت می‌کند که وظیفه کمک به عوامل پیگیری جلسه را دارد.

 

مهار فساد

           

ICC اطلاعات کسب و کار جهانی را در اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در برابر فساد (UNCAC)7 فراهم می‌کند و تصویب و اجرای این کنوانسیون را از رهبران گروه 20 و همچنین فعالیت‌های دلگرم‌کننده با دیگر کشورها (که عضو گروه 20 نیستند) را برای اجرا و پذیرش جهانی، خواسته است.      

 

ترویج مالکیت فکری

 

ICC روابط کاری نزدیکی با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)8- یکی از 17 شرکت تخصصی سازمان ملل متحد- دارد. ICC اطلاعات را در طیف وسیعی از فرآیندهای WIPO و در راستای ماموریت برای ترویج سیستم‌های مالکیت معنوی کارامد فراهم می‌کند که از تجارت بین‌المللی حمایت می‌کنند، سرمایه‌گذاری در ایجاد و نوآوری را تشویق می‌کنند و توسعه اقتصادی پایدار را تسهیل می‌‌کنند. 


 

1 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

2 High-level Political Forum (HLPF)

3 Sustainable Development Goals (SDGs)

4 UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

5 Internet Governance Forum (IGF)

6 Commission on Science and Technology for Development (CSTD)

7 UN Convention against Corruption (UNCAC)

8 World Intellectual Property Organization (WIPO)