لطفا صبر کنید

ICC منتشر كرد: بيانيه آزادي ارتباطات تجاري

  • یکشنبه 08 آذر 1394
ICC منتشر كرد: بيانيه آزادي ارتباطات تجاري

بيانيه جديد اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) از دولت‌ها مي‌خواهد تا موانع عمومي تبليغات و محدويت‌هاي تجويزي بيش از حد در ارتباطات تجاري صادقانه را براي حمايت از شيوه‌‎هاي خودتنظيمي نپذيرند. اين بيانيه هشدار داد كه مقررات زياد در زمينه تبليغات و ارتباطات تجاري مي‌تواند مانع تجارت، توسعه و رشد اقتصادي باشد.

 

بيانيه سياستي ICC در حمايت از شيوه‌هاي خودتنظيمي، تداوم تهديد موانع تبليغات و پيشبرد فروش محصولات مجاز و محدويت‌هاي آزادي ارتباطات تجاري را بررسي مي‌كند.

 

برنت سندرز (Brent Sanders)،‌ رئيس كميسيون و معاون مشاور حقوقي شركت مايكروسافت گفت: «اين بيانيه به ارائه ديدگاه‌هاي كسب و كار جهاني پيرامون آزادي ارتباطات تجاري پرداخته و بحث حقوق تبليغ‌كنندگان را توسعه مي‌دهد. بيانيه مذكور، مسئوليت‌هاي پذيرفته شده از سوي كسب و كار را تشريح كرده و از دليل تداوم خودتنظيمي از طريق مقررات ICC حمايت مي‌نمايد.»

 

كد تلفيقي ICC در شيوه‌هاي ارتباطات بازريابي و تبليغات (كد ICC)، استانداردي طلايي براي خودتنظيمي در سراسر جهان است.

 

بيانيه سياستي ICC پيرامون آزادي ارتباطات تجاري كه اخيرا تجديدنظر شده، اصول كد ICC مرتبط با آزادي ارتباطات تجاري و خودتنظيمي را تشريح مي‌كند و مسئوليت كسب و كار را براي مصرف‌كنندگان در ارائه ارتباطات تجاري مناسب، معقول و صادقانه تعيين مي‌نمايد. هدف اين بيانيه، تاكيد بر آزادي بيان تجاري و تبليغات- با حمايت از خودتنظيمي موثر- است كه سنگ بناي اقتصاد بازار هستند.

 

زيمنا تاپياس دلپورته (Ximena Tapias Delporte)،‌ نايب رئيس كميسيون بازاريابي و تبليغات و مدير اجرايي اتحاديه شركت‌هاي تبليغاتي كلمبيا گفت: «آمريكاي لاتين با توسعه طرح‌ها و يا تصويب قوانين، محدود ساختن بازاريابي مواد خوراكي و آشاميدني را در نظر گرفته است. اين بيانيه، اقدامي به موقع از جانب ICC است، چرا كه همچنان نگراني ICC در مورد تهديدات مداوم و رو به گسترش در سطح جهاني در حال افزايش است.

 

ICC در اين بيانيه،‌ از محصولاتي كه مي‌توانند به صورت قانوني توليد و به بازار عرضه شوند، حمايت مي‌كند و معتقد است كه با توجه به منافع كالاي عمومي و مورد نياز عموم، بايستي تبليغات آنها در رسانه‌هاي بازار آزاد و مقررات ارتباطات باشد.

 

ICC، به عنوان يك قانون‌گذار معتبر براي تبليغات بين‌المللي از دهه 1930،‌ از زماني كه اولين مقررات ICC پيرامون شيوه‌هاي تبليغات منتشر شد،‌ فعاليت مي‌كند. چارچوب خودتنظيمي ICC از آن پس، در مواردي كه به همكاري شركت‌ها در بازاريابي مسئولانه محصولات خود و همچنين كمك به خودتنظيم‌كنندگان براي اعمال مداوم مقررات نياز است، گسترش يافته و به‌روزرساني شده است.

 

براي دسترسي به بيانيه سياستي ICC پيرامون آزادي ارتباطات تجاري، كد تلفيقي ICC در شيوه‌هاي تبليغات و ارتباطات بازاريابي و کمیسیون بازاریابی و تبلیغات ICC به ترتيب به نشاني اينترنتي زير مراجعه كنيد:

http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/marketing-and-advertising/

http://www.codescentre.com/icc-code.aspx

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2015/ICC-policy-statement-on-Freedom-of-Commercial-Communications/