لطفا صبر کنید

ICC در صدر فهرست ارجح‌ترين موسسات داوري

  • سه‌شنبه 19 آبان 1394
ICC در صدر فهرست ارجح‌ترين موسسات داوري

با توجه به نظرسنجي جديد بازار، ديوان بين‌المللي داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، ارجح‌ترين موسسسه داوري در جهان است كه تاييد مي‌كند داوري، همچنان روشي ارجح‌تر نسبت به دادخواهي در حل و فصل اختلافات فرامرزي است.

 

نظرسنجي «‌تحولات و نوآوري‌ها در داوري بين‌المللي»، صورت گرفته توسط دانشگاه كوئين مري لندن در سال 2015، ICC را با تفاوتي فاحش در صدر فهرست ارجح‌ترين موسسات نشان مي‌دهد و بر نقش پايدار ICC به عنوان رهبري كه بالغ بر 10 سال در زمينه داوري فعاليت مي‌كند تمركز دارد. بالغ بر 2 سوم از پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي، ‌ICC را به عنوان يكي از سه موسسه داوري ارجح و موردنظر خود معرفي كرده‌اند.

 

داوران، مشاوران، كاركنان موسسات داوري، كارآموزان خصوصي، شاهدان، دانشگاهيان و ديگر افراد فعال در داوري بين‌المللي در ميان پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي بودند كه خدمات با كيفيت و بين‌الملليICC  را به عنوان دليلي بر جايگاه غالب آن بر مي‌شمارند.

 

الكسيس مور (Alexis Mourre)،‌ رئيس ديوان داوري ICC گفت: «خرسنديم كه باري ديگر، ديوان داوري ICC در صدر فهرست موسسات ارجح داوري در پژوهش كويين مري قرار گرفته است. خدمات داوري ما مشتمل بر اعتبار و تجربه‌اي است كه در بيش از 100 سال با اقدامات مستمر و مداوم جهت همگام شدن با نيازهاي در حال تحول كاربران و تحولات و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و قانون‌گذاري فراهم شده است.»

 

طبق نظرسنجي، سطح بالاي مديريت (از جمله؛ كنش‌گرايي، امكانات، كيفيت كاركنان)، بي‌طرفي/ بين‌المللي‌گرايي، حضور جهاني/ توانايي براي مديريت داوري در سراسر جهان، سه دليل اصلي در ارجحيت و گزينش موسسات بخصوص از سوي كاربران داوري است. 

 

طبق نظرسنجي، ديوان داوري ICC (مستقر در پاريس)، جايگاه ارجح براي داوري است كه حدود يك‌هزار و 500 پرونده را در هر زمان مفروض رسيدگي مي‌كند و طبق آمار اخير در حال دستيابي به ركوردي جديد در سال 2015 است.

 

نظرسنجي اذعان دارد كه «اعتبار و شناخت موجب جذب كاربران شده و تجربه مثبت كاربر به نوبه خود، منجر به استفاده مكرر از موسسه مي‌شود.»

 

از سوي پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي، اعتبار، سطح بالاي مديريت و بهره‌وري بالاتر، مهم‌ترين دلايل توسعه ذكر شده كه  طبق اين نظرسنجي، ICC در بيش از 5 سال گذشته در صدر 3 موسسه توسعه‌يافته جاي گرفته است.

 

اين نظرسنجي (كه به دنبال آراي ذينفعان در تمامي سطوح در داوري بين‌المللي است) به وضوح نشان مي‌دهد كه 90 درصد پاسخ‌دهندگان داوري بين‌المللي را همچنان مكانيزم ارجح‌ حل و فصل اختلافات نسبت به دادخواهي مي‌دانند.

 

داوري، راه‌حل اصلي پيشنهادشده توسط خدمات حل و فصل اختلافات ICC است. مقررات داوري ICC در بسياري از زبان‌ها در دسترس است و آخرين به روزرساني آن در سال 2012 براي پاسخ‌گويي به پيچيدگي‌هاي رو به رشد تجارت امروز صورت گرفته است.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني اينترنتي زير مراجعه فرماييد:

 

https://www.linkedin.com/company/international-chamber-of-commerce