لطفا صبر کنید

ICC خواستار اقدام سریع گروه 8 در پیشبرد گفتگوهای دور دوحه شد

  • یکشنبه 28 تیر 1388
ICC خواستار اقدام سریع گروه 8 در پیشبرد گفتگوهای دور دوحه شد