لطفا صبر کنید

ICC توصيه‌هايي را براي هماهنگي سياست‌ اقليمي و تجارت صادر كرد

  • چهارشنبه 05 دی 1397
ICC توصيه‌هايي را براي هماهنگي سياست‌ اقليمي و تجارت صادر كرد

    

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، 7 گامی را که دولت‌ها برای هماهنگی نظام‌های سیاست تغییر اقلیمی و تجارت می‌توانند اتخاد کنند، منتشر کرده است.

 

 

توصیه‌هایی که از جانب 45 میلیون شرکت در سراسر جهان صادر شده، خواهان ادغام این نظام‌ها است تا کمکی برای دستیابی به اهداف جهانی به منظور جلوگیری از اثرات بدتر تغییرات اقلیمی باشند. این امر در حالی است که تضمین می‌کند اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تغییرات اقلیمی جهت تصدیق تفاوت یا محدودیت‌های بازرگانی بین‌المللی استفاده نمی‌شوند.

 

ICC درست به اندازه کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC) -از جمله توافق‌نامه پاریس- به سیستم تجارت چندجانبه قانون‌محور تحت قوانین تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) متعهد است و باور دارد، رابطه بین تجارت بین‌المللی و تغییرات اقلیمی، فرصتی مهم برای اقدامات اساسی و کاربری را ارائه می‌دهد تا امکان بهره‌مندی از کاهش تغییرات اقلیمی میسر شود. 

 

در این راستا، ICC از دولت‌ها خواست تا هماهنگی و ادغام قوانین، چارچوب‌ها، نهادها و سیاست‌های مربوطه را برای تقویت توافق‌نامه UNFCCC و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) انجام دهند.     

     

بیانیه سیاستی ICC در مورد تجارت بین‌المللی و تغییرات اقلیمی، قیمت کربن، واجد شرایط بودن مالیات بر کربن برای تنظیم مالیات‌های مرزی و بررسی تصویب قطعنامه‌های اقلیمی را توصیه می‌کند.      

 

 

ICC همچنین هماهنگی سیاست‌های تجاری و اقلیمی را در تعهدات ملی در نظر خواهد داشت.