لطفا صبر کنید

ICC تجارب كاربران URDG 758 را مي‌سنجد

  • یکشنبه 17 آبان 1394
ICC تجارب كاربران URDG 758 را مي‌سنجد

كميسيون مقررات و رويه‌هاي بازرگاني (CLP)، با گذشت پنج سال از زمان تجديدنظر در مقررات ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه (URDG 758)، ديدگاه‌هاي كاربران ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه را طي تجديدنظري ارائه مي‌دهد.

 

هم اكنون زمان بررسي نحوه عملكرد URDG 758 در بازار است. از همين رو، كميسيون CLP با بهره‌گيري از اطلاعات به دست آمده از كميسيون بانكداري، نظرسنجي كوتاهي از كاربران مقررات ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه را بر اساس تجارب آنها از URDG 758 آماده كرده است كه از طريق نشاني اينترنتي موجود در انتهاي خبر، امكان دسترسي به آن وجود دارد.

 

اين نظرسنجي بايستي به طور گسترده در اختيار كاربران ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه در سراسر جهان قرار گيرد،‌ چرا كه دستيابي به آمار و نتايج مهم، منوط به آنهاست. كاربران ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه مشتمل بر افراد زير خواهند بود:

 

  • بخش‌هاي ضمانت و حقوقي صادركنندگان يا واردكنندگان- افرادي كه به واقع درگير مديريت و اجراي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي هستند.
  • بخش‌هاي فروش صادركنندگان و واردكنندگان- جايي كه معمولا در مورد ضمانت‌نامه‌هاي بانكي با مشتريان بالقوه مذاكره صورت مي‌گيرد.
  • شركت‌هاي حقوقي كه در مورد مسائل مربوط به ضمانت‌نامه‌ها مشاوره ارائه مي‌دهند.
  • بانكدارهايي كه در زمينه ضمانت تخصص دارند.
  • انجمن‌هاي صنعتي براي گروه‌هاي بالا.

 

لازم به ذكر است، مدت زمان شركت در اين نظرسنجي تا چهارم دسامبر (13 آذر ماه) خواهد بود.

http://www.surveygizmo.com/s3/2403936/User-Survey-on-ICC-Uniform-Rules-for-Demand-Guarantees-URDG-758