لطفا صبر کنید

ICC با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی برگزار کرد؛همایش " ایجاد قوانین و مقررات رقابت در کسب و کار جهانی"

  • یکشنبه 28 تیر 1388
ICC با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی برگزار کرد؛همایش " ایجاد قوانین و مقررات رقابت در کسب و کار جهانی"