لطفا صبر کنید

ICC اعلام کرد: شاخص وضعیت اقتصاد جهانی (ICC) به پایین ترین سطح خود رسید

  • یکشنبه 10 آذر 1387
ICC اعلام کرد: شاخص وضعیت اقتصاد جهانی (ICC) به پایین ترین سطح خود رسید