لطفا صبر کنید

ICC از تصويب كنوانسيون چندجانبه OECD استقبال كرد

  • سه‌شنبه 23 آذر 1395
ICC از تصويب كنوانسيون چندجانبه OECD استقبال كرد

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از انتشار نشریه اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)در کنوانسیون چندجانبه استقبال کرد که طی آن مجوز اجرای سویفت در مجموعه‌ای از اقدامات پیمان مالیاتی گنجانده شده در طرح «فرسایش پایه و انتقال سود (BEPSOECD/G20 صادر می‌شود. این نشریه نتایج مذاکرات بیش از 100 دادگاه قضایی را در فرآیندی که هم راستا با اقدام 15 از گزارش نهایی «فرسایش پایه و انتقال سود (BEPS)» 2015 است را دنبال می‌کند.

 

اقدام 15 از طرح «فرسایش پایه و انتقال سود (BEPS)»، ابزاری چندجانبه برای رسیدگی به «فرسایش پایه و انتقال سود (BEPS)» در روش موردنظر و هماهنگ شده، در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به عنوان جایگزینی برای وظایف سنگین مذاکرات مجدد بیش از 2 هزار پیمان مالیاتی دوجانبه، جهت اجرای طرح‌های مختلف قراردادمحور توصیه شده توسط طرح «فرسایش پایه و انتقال سود (BEPS)» استفاده شود.

 

ICC در پایان طرح OECD/BEPS در دستورکار گروه 20 در اکتبر 2015، بر ضرورت اجرای قوانین به شیوه جامع و هماهنگ‌شده (دربرگیرنده کشورهای غیرعضو در OECD) صحه گذاشت تا چشم‌انداز سازگار بین‌المللی مالیاتی را تضمین کند.

 

 

ثبات بین‌المللی از منظر جامع کسب و کار، پیش‌نیازی مهم برای اجتناب از مالیات مضاعف است و قطعیت قانونی مورد نیاز برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی را تضمین می‌کند.

 

 

«کریستین کیسر (Christian Kaeser)»، رئیس جهانی مالیات در زیمنس و رئیس کمیسیون مالیات ICC گفت: «ارائه کنوانسیون چندجانبه، بازتاب تلاش چشمگیر OECD برای توانمندسازی کشورها به منظور دستیابی به موقعیت اجماع و هموارسازی مسیر اجرای مداوم اقدامات مرتبط با پیمان مالیات در طرح BEPS است.» وی افزود: «ثبات بین‌المللی از منظر جامع کسب و کار، پیش‌نیازی مهم برای اجتناب از مالیات مضاعف است که قطعیت قانونی مورد نیاز برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی را تضمین می‌کند. بنابراین همیشه انجام اقداماتی برای دستیابی به تراز دلخواه در سطح جهانی، موردتوجه و استقبال است.»

 

کنوانسیون چندجانبه، نتایج حاصل از طرح BEPS را در بیش از 2 هزار پیمان مالیاتی در سراسر جهان دنبال می‌کند. ابزار چندجانبه (MLI) نه تنها قصد جایگزینی پیمان‌های مالیاتی کنونی را ندارد، بلکه درصدد است که هم راستا با پیمان‌های موجود، به کار گرفته شود تا کاربرد آنها را در شیوه‌ای که اقدامات مختلف BEPS را اجرایی می‌کند، تعدیل نماید. پیمان مرتبط با اقداماتی از طرح BEPS شامل مواردی تحت عنوان؛ اقدام 2 (عدم تطابق ترکیبی)، اقدام 8 (پیشگیری از پیمان تخلف)، اقدام 7 (اجتناب از وضعیت ایجاد دائمی) و اقدام 14 (بهبود حل و فصل اختلاف) است.

 

امضاکنندگان MLI می‌بایست با اتخاذ حداقل استانداردهای مختلف در طرح  BEPS و توجه به رویکردی که ممکن است دادگاه قضایی دنبال کند، موجب انعطاف در MLI شوند. مراسم امضای MLI در ژوئن 2017 در پاریس برگزار خواهد شد.

 

ICC خطر برخوردها و درگیری‌های احتمالی بین پیمان‌های مالیاتی موجود و همچنین پتانسیل افزایش کوتاه‌مدت در عدم قطعیت را به عنوان نتیجه فرآیند تصویب و اجرا به رسمیت می‌شناسد. علاوه بر این، تفاوت‌های بنیادی در دیدگاه‌ها با توجه به تخصیص حقوق مالیاتی، همراه با رویکرد تهاجمی که بسیاری از کشورها برای قیمت‌گذاری انتقال و مسائل مرتبط با آن اتخاذ کردند، به احتمال زیاد به افزایش مداوم در اختلافات بین‌المللی مالیاتی منجر می‌شود. در نتیجه، ICC نیاز به افزایش مکانیزم‌های حل و فصل اختلافات با توافق اجباری برای کاهش اختلافات مالیاتی پیش‌بینی شده بین‌المللی در سال‌های آتی تصریح می‌کند.

 

ICC به طور گسترده دیدگاه‌های کسب و کار جهانی در فرآیند OECD BEPS را که شرکت‌های بزرگ چندملیتی از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در هر منطقه‌ای از جهان را نیز در برمی‌گیرد، ارائه می‌دهد، و همچنان به کمک متخصصین برای کار کمیته متخصصین همکاری بین‌المللی در مسائل مالیاتی در حل و فصل اختلافات مالیاتی می‌پردازد.