لطفا صبر کنید

ICC‌؛ دو نشريه جديد "مدل قراردادي" و "حل اختلاف"

 • یکشنبه 01 مرداد 1396
ICC‌؛ دو نشريه جديد "مدل قراردادي" و "حل اختلاف"

اتاق بازرگانی بین‌المللی‌(ICC) خبر انتشار دو نشریه جدید خود "‌مدل قراردادی ICC درباره خدمات‌ بین‌المللی مشورتی‌" و"‌حل اختلافات و تغییرات اقلیمی‌" را اعلام کرد.

 

 • مدل قراردادی ICC درباره خدمات بین‌المللی مشورتی ‌: ورود به یک بازار جدید

 

 • بررسی مدل قراردادی خدمات مشورتی
 • حوزه خدمات مشورتی
 • مدل قراردادی Confidently
 • تغییرات کنترل، مالکیت و مدیریت مشاور
 • اصولICC  برای تسهیل مذاکرات تجاری
 • خدمات ضد فساد ICC
 • سلسله قراردادهای بین‌المللی ICC

 

 

 • حل اختلافات و تغییرات اقلیمی:  قرارداد پاریس و فراتر  

 

 • مسئولیت پذیری کسب و کار و تغییرات اقلیمی
 • کارگروه عدالت تغییرات اقلیمی و حقوق بشر
 • اتخاذ و اقتباس داوری برای حل اختلافات مربوط به تغییرات اقلیمی
 • نگرانی‌های مربوط به کشورهای کمتر توسعه یافته و مناطق دور افتاده
 • اصول و فاکتورهای پایداری ICC و ‌تشویق همکاری برای سرمایه‌گذاری
 • بررسی تعهدات قراردادی خصوصی مربوط به حفاظت محیط زیست در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
 • یافته‌های اقلیمی سبز و نقش آن در ترویج سرمایه‌گذاری پایداری
 • نیازهای قراردادی برای انطباق محیطی در قراردادها
 • رویرد تصاعدی و قرارداد پاریس
 • ادعاهای اساسی بالقوه از UNFCCC

 

 

این دو کتاب در اواخر ماه ژوئن در فروشگاه کتاب ICC به آدرس زیر در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

http://store.iccwbo.org/