لطفا صبر کنید

ICCبرگزار مي كند: نه توسعه پايدار؛ نه سود واقعي؛ حقوق بشر اهرمي براي رشد

  • سه‌شنبه 18 خرداد 1395
ICCبرگزار مي كند: نه توسعه پايدار؛ نه سود واقعي؛ حقوق بشر اهرمي براي رشد

کنفرانس "کسب و کار و حقوق بشر" در تاریخ 7 ژوئن 2016 برابر با 18 خرداد 1395 در رم، ایتالیا به میزبانی ICC  ایتالیا  برگزار می شود.

 

این رویداد مهم با شعار " نه توسعه پایدار؛ نه سود واقعی؛ حقوق بشر اهرمی برای رشد" برگزار شده و مسئولیت شرکتی برای بزرگداشت حقوق بشر را بررسی می نماید.

 

این کنفرانس، تحولات اخیر موجود را  با توجه به اصول راهبردی سازمان ملل در کسب و کار و حقوق بشر بررسی می نماید. همچنین رهنمود اتحادیه اروپا در افشای اجباری اطلاعات غیر مالی و اهداف توسعه پایدار در قالب موضوعات زیر مطرح می شود.

 

  • اهداف توسعه پایدار (SDGs) و مسیر کسب و کار و حقوق بشر
  • فعالیت‌های شرکت‌ها در حقوق بشر / تبدیل زنجیره عرضه سنتی به بستر جدید دیجیتالی
  • اهداف توسعه پایدار(SDGs مشارکت و مدل‌های مشترک جدید

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود.

www.iccitalia.org