لطفا صبر کنید

ICC، ميزبان فرصت جديد براي تمرين ABS در پاريس

  • شنبه 11 مهر 1394
ICC، ميزبان فرصت جديد براي تمرين ABS در پاريس

کنفرانس دسترسی و تسهیم منافع 1(ABS) توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)، روزهای 28 و 29 ماه سپتامبر 2015 – ششم و هفتم مهرماه 94- در پاریس، برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس، معرفی مقررات جدید اتحادیه اروپا در مورد دسترسی و تسهیم منافع (ABS) بود. دسترسی و تسهیم منافع (ABS)، به موضوع دسترسی به منابع طبیعی کشورها از جمله منابع ژنتیکی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها، اشاره دارد و هدف مهم «پروتکل ناگویا»2 است که به «کنوانسیون تنوع زیستی3(CBD)»، ملحق شده و تحقق آن، نیازمند همکاری و مشارکت بین‌المللی است. مقررات اتحادیه اروپا در مورد دسترسی و تسهیم منافع (ABS)، از دوازدهم اکتبر 2015 اجرایی می‌شود.

 

مجریان و سیاستگذاران، از این فرصت منحصربه‌فرد برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد نحوه پیروی از مقررات جدید و بحث و گفتگو پیرامون تأثیر این قوانین بر فعالیت‌های روزمره خود، استفاده کردند. این کنفرانس، همزمان با انتشار پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، به موقع، مجمعی را برای کمیسیون اروپا 4(EC) و دیگر سخنرانان، فراهم آورد تا مفاد آیین‌نامه را توضیح دهند و با شرکت‌کنندگان، گفتگو کنند.  

 

تشکیل جلسه‌های پویا و کارگاه‌های آموزشی گروهی، به رهبری کارشناسانی از اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)، کمیسیون اروپا (EC)، دولت‌های ملی، دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و انجمن‌های کسب و کار و شرکت‌ها، به روشن شدن حوزه تعهدات این قوانین و مجریان آن، کمک کرد؛ به علاوه، نحوه بکارگیری منابع ژنتیکی در طول زنجیره تأمین را نیز مورد بررسی و تأیید قرار داد.

 

کنفرانس دسترسی و تسهیم منافع ICC، نشان داد که این صنعت با چه جدیتی به موضوع دسترسی و تسهیم منافع، با توجه به منابع ژنتیکی می‌پردازد و شرکت‌ها نیز به شدت نیازمند دریافت راهنمایی بیشتر و کمک برای پیروی از قوانین جدید اتحادیه اروپا هستند.  

 

مقررات جدید، می‌تواند بر کار همه فعالان تولید، توسعه و توزیع منابع ژنتیکی، اثرگذار باشد. برای این متخصصین، درک بهتر قوانین جدید اتحادیه اروپا، بسیار مهم است. کنفرانس ICC، پاسخ ما به نیاز برای آموزش بهتر و راهنمایی بیشتر در خصوص این مسئله بود.

 

الکساندرا بونش (Alexandra Bonsch) از «انجمن آلمانی تولیدکنندگان گیاهی»5، که در کنفرانس سال گذشته نیز شرکت کرده بود، گفت: «کنفرانس دسترسی و تسهیم منافع ICC، نشان داد که این صنعت با چه جدیتی به موضوع دسترسی و تسهیم منافع، با توجه به منابع ژنتیکی می‌پردازد و شرکت‌ها نیز به شدت نیازمند دریافت راهنمایی بیشتر و کمک برای پیروی از قوانین جدید اتحادیه اروپا هستند. »

 

کنفرانس دو روزه دسترسی و تسهیم منافع (ABS)، توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC)، روزهای 28 و 29 ماه سپتامبر 2015 –ششم و هفتم مهرماه 94- در پاریس برگزار شد. این کنفرانس، با طرح تشکیل نشست‌های عمومی، بر تفسیر و پیاده‌سازی مقررات جدید در هر یک از مراحل فعالیت یک شرکت، تمرکز کرد و سپس با برگزاری کارگاه‌های آموزشی کاربردی، ادامه یافت. طی نشست‌های عمومی، اقدامات دیگری نیز با هدف تقویت درک و فهم مسائل کلیدی، انجام شد.

 

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به عنوان سازمان کسب و کار جهانی، به طور فعال برای بحث و گفتگو در مورد پیوندهای بین مالکیت فکری، منابع ژنتیکی و دانش سنتی، در مجامع مختلف از جمله کنوانسیون تنوع زیستی، سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی، مشارکت می‌کند. ICC، همچنین با به‌کارگیری نیروی شبکه جهانی خود که بیش از 5/6 میلیون بنگاه را دربرمی‌گیرد، نقش فعالی در هماهنگ‌سازی مشارکت کسب و کار در مذاکره‌های پروتکل ناگویا ایفا می‌کند و به انجام هماهنگی نیروی کسب و کار در روند پیاده‌سازی ملی، ادامه می‌دهد.

 

این رویداد با حمایت کراپ لایف ( Croplife) و مونسانتو (Monsanto) برگزار شد.

 

1 Access aand Benefit Sharing (ABS)

2 Nagoya Protocol

3 Convention on Biological Diversity (CBD)

4 European Commission (EC)

5 German Plant Breeders Association