لطفا صبر کنید

ICC، اقدام به برگزاري اولين كنفرانس بين‌المللي زنجيره تأمين مالي مي‌كند

  • سه‌شنبه 21 شهریور 1391
ICC، اقدام به برگزاري اولين كنفرانس بين‌المللي زنجيره تأمين مالي مي‌كند