لطفا صبر کنید

3 گام براي بهره‌مندي اهداف جهاني از نيروي فن‌آوري

  • یکشنبه 11 تیر 1396
3 گام براي بهره‌مندي اهداف جهاني از نيروي فن‌آوري

شیوه‌های مبتنی بر فن‌آوری در ابتکارات بسیاری نشان می‌دهند که از نیروی فن‌آوری‌ می‌توان برای تقویت توسعه اقتصادی پایدار بهره‌برداری کرد. اینترنت، سهم قابل‌توجه و رو به رشدی در تولید ناخالص داخلی جهانی دارد و دولت‌ها به منظور تضمین مزایای گسترده و توانمندسازی جوامع محلی، با گزینه‌های سیاستی  بسیاری مواجه هستند.

 

سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) و جامعه اطلاعاتی مردم‌محور، در عمل، نیازمند ارتقای درک نحوه فعالیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) هستند. بدون دانش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، وظایف ذی‌نفعان مرتبط و مسائل مهم سیاسی، کشورها را از مزایای اجتماعی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) محروم می‌سازد.

 

بیانیه سیاستی جدیدی توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتالیICC، با هدف ارتقای آگاهی در مورد تأثیر سیاست‌ها بر زیرساخت، برنامه‌های کاربردی، خدمات و تعامل با کاربران در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، تهیه شده است. درک وسیعتر این مسائل، سیاستگذاران را به چارچوبی برای شناسایی رویکردهای سیاستی مناسب و استفاده از نیروی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای درک اهداف توسعه پایدار (SDGs) مجهز می‌سازد.

 

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در این بیانیه، سیاستگذاران را به سه اقدام زیر ترغیب می‌کند:

 

1.حصول اطمینان از وجود یک اکوسیستم سازگار و یکپارچه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): اطمینان حاصل شود که زیرساخت، برنامه‌های کاربردی و خدمات در جای خود قرار دارند و از کاربران به شیوه‌های تعاملی، پشتیبانی به عمل می‌آید.

 

2.تشویق مشارکت همه ذینفعان مربوطه در فرآیندهای سیاستگذاری: از طریق مشورت با همه ذینفعان مربوطه از جمله کسب و کار، جامعه مدنی و جامعه فنی، آگاهی بخشی به دولت در مورد مسائل و گزینه‌های سیاستی، بهتر انجام خواهد شد.

 

3.هدایت رویکردهای مؤثر سیاستی به منظور حمایت از یک محیط توانمند: موضوعات سیاستی ممکن است اقتصادی، اجتماعی/فرهنگی، فنی و مربوط به حاکمیت باشند؛ این موضوعات بهم پیوسته بوده و همگی برای پشتیبانی از دگرگونی دیجیتالی لازم هستند.

 

این بیانیه در اجلاس جهانی مجمع جامعه اطلاعاتی-12 تا 14 ژوئن 2017 (22 تا 24 خرداد 1396)، «ژنو»- منتشر شد. گروه کاری اقدام کسب و کار برای حمایت از جامعه اطلاعاتی ICC (BASIS) نیز در این رویداد شرکت کرد و میزگردی را با عنوان «ارتباطات، دسترسی معنادار و رشد فراگیر در کشورهای در حال توسعه» در تاریخ 12 ژوئن 2017 (22 خرداد 1396) برگزار کرد.