لطفا صبر کنید

*عملکرد بانک مرکزي اعلام شد* افزايش سقف تسهيلات مسکن بدون سپرده‌گذاري * افزايش تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي صنعت و معدن و مسکن

  • سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1385
*عملکرد بانک مرکزي اعلام شد* افزايش سقف تسهيلات مسکن بدون سپرده‌گذاري * افزايش تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي صنعت و معدن و مسکن