لطفا صبر کنید

گزارش سمينار « بررسي و حل و فصل خسارات بيمه حمل و نقل كالا »

  • سه‌شنبه 11 آذر 1393
گزارش سمينار « بررسي و حل و فصل خسارات بيمه حمل و نقل كالا »

 سمينار « بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا » روز چهارشنبه 28 آبان ماه ۱۳۹3،‌ توسط كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در محل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. اين سمينار توسط كميسيون بيمه كميته ايراني ICC و به رياست دبير كميسيون مربوطه، آقاي دکتر نادر مظلومی و همچنين سخنرانی آقایان محمد جواد محمدیان امامی، فرخ پوشایی و حمید علیجانی و  با حضور جمعی از کارشناسان و صادركنندگان تشكيل گردید.

هدف از برگزاري اين سمينار تجزیه، تحلیل و بررسی موردی خساراتی که صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت­های بیمه ، نمایندگان و کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارات به طور روزمره با آن مواجه می­شوند.

در ابتدای این نشست دكتر مظلومي، دبیر کمیسیون بيمه کمیته ایرانی ICC ، به معرفي اتاق بازرگاني بين‌المللي ICC پرداخت و گفت كه از ابتدای تاسیس درسال ۱۹۱۹ به ترویج کارآفرینی و سرمایه‌گذاری فرامرزی پرداخته و دامنه فعالیت خود را در زمینه داوری های بین المللی ، تدوین مقررات برای کسب و کار بین­المللی از جمله بانکداری و کمک به بازاریابی، مبارزه با مفاسد و مدیریت محیط زیست گسترش داده است. وي در ادامه به كميته‌هاي ملي ICC اشاره كرد و سپس اطلاعاتي را پيرامون كميته ايراني ICC و تاريخچه و فعاليت‌هاي آن به حضار ارائه كرد و توجه به بيمه را در امر صادرات بسيار حائز اهميت دانست.

دبیر کمیسیون بيمه کمیته ایرانی ICC  اضافه کرد بیمه حمل و نقل به سبب قابل تحمل کردن ریسک­های ناشی از حمل و نقل محمولات، برای طرفین یک معامله تجاری، یکی از حلقه­های مهم در زنجیره مدیریت بازرگانی خارجی به شمار می­رود. آشنایی با ساختار بیمه­نامه، خطرات تحت پوشش، وظایف بیمه­گر و بیمه­گذار، قوانین و مقررات حاکم برقراردادهای بیمه باربری و چگونگی اعلام خسارت و پیگیری و وصول آن می­تواند در فرجام یک معامله بازرگانی نقشی بسزا داشته باشد.

آقاي محمديان امامي به تعریف بیمه باربری پرداخت و ساختار آن را مورد بررسي قرار داد سپس به تفضل در مورد تلف کلی واقعی و تلف کلی فرضی ،آسیب دیدگی مورد بیمه و هزینه های خسارت، کلوزهای بیمه باربری، بیمه نامه حمل و نقل و اجزاء آن، شرايط و خطرهاي بيمه شده، شرایط عمومی بیمه نامه باربری،شرايط عمومي بيمه نامه شرح داد. همچنین ایشان به شرایط پیوست یا کلوز های A اشاره نمود و به مقایسه کلوزهای A,B,C پرداخت.

در ادامه آقاي پوشايي به تفاوت بیمه های باربری و مسئولیت، اصول بیمه مرتبط با بیمه حمل ونقل کالا پرداخت و در مورد خسارات بیمه باربری، هزينه هاي خسارت، آسیب دیدگی، اصول حاکم برقراردادهای بیمه، اصل نفع بیمه ای، اصل غرامت، اصل جانشینی، اصل علت نزدیک، اصل داوری (یا شرط) توضیح داد.

سپس،‌ آقای علیجانی وظایف بیمه گذار در زمان وقوع خسارت و مدارک خسارت را مورد نقد و بررسي قرار داد. همچنین درباره بیمه گذار، نمایندگان و ذینفعان در شرایط عمومی، بیمه گذار، کارکنان و نمایندگان درکلوزهای سه گانه، متصدیان حمل و حمل کننده، مفقود شدن (Missing Packages) یا عدم تحویل (Non- Delivery)، وظایف بیمه گذار درصورت وقوع حادثه، وظایف بیمه گذار بر اساس قانون بیمه، وظایف بیمه گذار بر اساس شرایط عمومی،خسارت عدم تحویل یا مفقود شدن، خسـارت مشـهود، وظايف ‌بيمه‌گذار در صورت وقوع خسارت طبق کلوز های سه گانه، مـدارک عـمومی خسـارت توضيحاتي را ارائه داد.

آقای علیجانی با توضیح چند مطالعه موردی (Case Study) به تشریح نکات مطرح در کاربرد بررسی خسارات بیمه ای و چگونگی حل وفصل آن پرداخت.

گفتنی است در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.