لطفا صبر کنید

گزارش سمينار « احكام مالياتي برنامۀ ششم توسعه و قانون بودجۀ سال 96 »

  • دوشنبه 26 تیر 1396
گزارش سمينار « احكام مالياتي برنامۀ ششم توسعه و قانون بودجۀ سال 96 »

سمینار « احکام مالیاتی برنامۀ ششم توسعه و قانون بودجۀ سال 96 » در تاریخ  20 تیرماه ۱۳۹6، توسط كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در محل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیریت آقای دکتر علی اکبر عرب مازار، دبیر کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC) و سخنرانی آقای دکتر عباس هشی عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي  و محمد تقی پاکدامن ریاست شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالياتي كشور برگزار گردید.

ابتدا دکتر عرب مازار ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در سمینار، به ارائه توضيحاتي پيرامون معرفی و آشنايي با فعاليت‌هاي كميسيون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگاني بين‌المللي پرداخت، سپس درباره احکام مالیاتی برنامۀ ششم توسعه و قانون بودجۀ سال 96 و اهمیت نظام مالیاتی در کشور صحبت نمود و توضیحاتی در مورد آخرین احکام مالیاتی به تصویب رسیده بیان نمود.

سپس آقای پاکدامن در مورد قانون بودجه سال 1396 ، احکام دائمی برنامه های توسعه ای، برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید و کلیۀ احکام مالیاتی قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و کلیۀ احکام قانون بودجۀ سال 1396 کل کشور از منظر تکالیف مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور به تفضیل صحبت نمود.

دکتر هشی به ارزیابی و نقد اثرات اجرایی احکام مالیاتی برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ احکام مالیاتی ثابت برنامه­های توسعه؛ و احکام مالیاتی قانون بودجۀ سال 1396 ، پرداختند.

گفتنی است در پايان،‌ سوال و جواب  توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.