لطفا صبر کنید

گزارش سمينار «رويكرد جديد مبارزه با فساد در بنگاه هاي اقتصادي»

  • چهارشنبه 17 بهمن 1397
گزارش سمينار «رويكرد جديد مبارزه با فساد در بنگاه هاي اقتصادي»

سمینار «رویکرد جدید مبارزه با فساد در بنگاه های اقتصادی» در تاریخ 10 بهمن ماه ۱۳۹7 توسط «ملک رضا ملک‌پور» قائم مقام دبیرکل کميته ايراني  و «حسین حضرتی» از دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران برگزار گردید.

ابتدا «ملک رضا ملک پور» بیان کرد سابقه تدوین مقررات ICC درباره مبارزه با فساد به سال 1977 برمی­گردد، اگرچه این ضوابط و مقررات در سال­های بعدی کامل­تر و جامع­تر نیز شده است. اتاق بازرگانی بین المللی، نخستین سازمان دارای اهداف بازرگانی است که به انتشار قوانینی جهت مبارزه با فساد پرداخته است. این قوانین در سه بخش به شرح ذیل تدوین گردیده است: بخش نخست: قوانین مبارزه با فساد در قالب رشوه خواری، درخواست رشوه و اخاذی، بخش دوم: سیاست های لازم جهت پیروی از قوانین مبارزه با فساد، و بخش سوم: مؤلفه های یک برنامه مؤثر جهت پیروی شرکت ها از قوانین مبارزه با فساد.

سپس افزود سال­­­­­­­­­ها کمیته ایرانی ICC به دنبال اجرای این مقررات و ضوابط در بنگاه­های اقتصادی بود تا آنها بتوانند میزان فساد خود را اندازه­گیری کرده و برنامه کاهش تدریجی آن را تهیه نمایند. در سال 1396 شورای راهبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصمیم گرفت تمامی فعالیت­­­­های سلامت اداری و مبارزه با فساد اتاق ایران به صورت متمرکز به اتاق بازرگانی تهران محول شود. پس از این مصوبه، کمیته ایرانی ICC همکاری خود را با کارگروه مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران آغاز کرد و در نتیجه انعقاد قرارداد تحقیقاتی بین دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و اتاق بازرگانی تهران، مدل مبارزه با فساد بنگاه­های اقتصادی طراحی گردید و در سه شرکت به طور آزمایشی اجرا شد.

«ملک رضا ملک پور» قوانین و اقدامات اتاق بازرگانی بین المللی در مبارزه با فساد به تفسیر شرح داد و اضافه کرد، سیاست هایی که برای مبارزه با فساد باید وضع شود شامل ؛ شرکای کسب و کار، کمک های خیریه و حمایت های مالی سیاسی، هدیه و پاداش، پرداخت تسهیلات، تضاد منافع، منابع انسانی، مالی و حسابداری سپس  با توضیح چند مطالعه موردی (Case Study) به تشریح نکات مطرح در آموزش مبارزه با فساد و تفسیر  و اجرای آن پرداخت.

«حسین حضرتی» درباره مدل مبارزه با فساد، طراحی شده دانشگاه علم وصنعت ایران برای بخش خصوصی به همراه ویدئو آموزشی UNODC در مورد فساد در بخش خصوصی به تفضیل صحبت نمود.

سپس درباره انواع فساد و خاستگاه آن ، منابع مطالعاتی، سیستم مدیریت مبارزه با فساد، اهداف برنامه مبارزه با فساد، مسئولیت اجرا ، مراحل و بازنگری مدل، ابعاد 15گانه مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی، مرحله تعهد، مرحله ارزیابی ریسک، مرحله تصویب برنامه مبارزه با فساد، تعیین رویکرد عملیاتی، مرحله پیاده‌سازی، ارزیابی و اندازه‌گیری، مرحله گفتمان، بهبود مستمر در مدل مبارزه با فساد، تطابق مدل مبارزه با فساد با منابع بین‌المللی را توضیح داد.