لطفا صبر کنید

گزارش سمينار «رايانش ابري»

  • دوشنبه 23 شهریور 1394
گزارش سمينار «رايانش ابري»

 

سمينار «رایانش ابری» توسط كميته ايراني ICC در تاريخ 10 شهریور ۱۳۹4 در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار شد. اين سمينار با سخنراني «مهندس امید محبوبی» عضو سازمان رايانش ابري آسيا و با حضور جمعی از كارشناسان امور انفورماتیک بانكها و شرکت های IT تشكيل گرديد.

ابتدا مهندس محبوبی به معرفی و تعریف موضوع «رایانش ابری» پرداختند و توضیح دادند برخي از كارشناسان، ظهور پديده رايانش ابري را با پيدايش اينترنت در سال­هاي نه چندان دور مقايسه مي­نمايند و بر اين باورند كه همان گونه كه اينترنت تحولات اساسي در تبادلات تجاري و اجتماعي به وجود آورد، رايانش ابري نيز در تكميل آنها توان بالقوه و بالفعل به سزایي دارد.  

سپس بیان کردند، رایانش ابری این امکان را برای سازمان­ها فراهم می­آورد تا با بکارگیری سرویس دهندههای ابری و همین طور صرفه جوییدر هزینههای سخت افزاری و نرمافزاری بر مزیت های رقابتیخود تمرکز نموده و سرعت عمل و عکس العمل را به طور قابل توجهی‌ بهبود بخشند.

آقای مهندس محبوبی به تفضیل در مورد آخرين تحولات رايانش ابري در جهان، آسیا، خاورمیانه و ایران، فوائد به کارگیری رایانش ابری در سازمان ها، آنچه دیگران در صنعت با کمک رایانش ابری انجام داده اند، قوانین کشورهای آسیایی مربوط به رایانش ابری، چالش های رایانش ابری صحبت نمودند.

در پایان این سمینار، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.