لطفا صبر کنید

گزارش سمينار «آيين نامه هاي اجرايي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم»

  • دوشنبه 15 آبان 1396
گزارش سمينار «آيين نامه هاي اجرايي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم»

سمینار « آیین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم » در تاریخ 1۰ آبان ماه ۱۳۹۶، توسط كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در محل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیریت آقای دکتر علی اکبر عرب مازار، دبیر کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و سخنرانی آقای دکتر عباس هشی عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي  و اسماعیل اسماعیلی عضو شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی كشور برگزار گردید.

ابتدا دکتر عرب مازار ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در سمینار، به ارائه توضيحاتي پيرامون معرفی و آشنايي با فعاليت‌هاي كميسيون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگاني بين‌المللي پرداخت، سپس درباره آیین نامه اجرایی قانون مالیات­های مستقیم و اهمیت نظام مالیاتی در کشور صحبت نمود و توضیح داد. سپس افزود، در جریان تصویب آخرین اصلاحیۀ  قانون مالیات­های مستقیم (مصوب 31/4/1394)، قانونگذار اختیارِ تکمیل مفاد برخی مواد قانونی را از حیث جزئیات مربوط به تعیین مصادیق، رویه­های اجرایی یا تکالیف مؤدیان مالیاتی، اشخاص ثالث و دستگاه های اجراییِ ذیربط به مجریِ قانون تفویض نمود تا متعاقباً در قالب «آیین نامه های اجرایی» یا «دستورالعمل های اجرایی» به عنوان متمم و مکمل قانون به مورد اجرا گذاشته شود.

آیین نامه­های یادشده در منابع مالیاتی مختلف اعم از مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پیش بینی گردیده اند و از آنجایی که مستقیماً در محاسبۀ درآمد مشمول مالیات، اعطای معافیت­ها و مشوق­های مالیاتی و تعیین حدود و ثغور مسئولیت­های اشخاص و دستگاه های مختلف تأثیرگذار می­باشند، اهمیتی کمتر از نصّ قانون نخواهند داشت. برخی از آیین نامه های اجراییِ مورد نظر هم اکنون با عنایت به ضرب الاجل­های قانونیِ مقرر مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ خود را به طور کامل پشت سر گذاشته­اند و برخی دیگر مراحل اولیۀ تدوین مفاد خود را پشت سر گذاشته­اند و در شرف تأیید و تصویب نهایی از سوی مراجع ذیربط قرار دارند.

سپس آقای اسماعیلی به تفضیل در مورد آیین­نامه­های اجرایی موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 26، تبصرۀ 2 مادۀ 34، تبصرۀ 3 مادۀ 64، تبصرۀ 5 مادۀ 77، مادۀ 95 و مادۀ 107، بند «د» مادۀ 132، تبصرۀ 2 مادۀ 132، مادۀ 134، تبصرۀ 1 مادۀ 149 و موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 169، تبصرۀ 3 مادۀ 169 و تبصرۀ 5 مادۀ 169 صحبت نمودند.

دکتر هشی به شرح جنبه های اجرایی قانون مالیات های مستقیم و ارزیابی و نقد مفاد آیین نامه های اجرایی ، پرداختند.

 در پايان،‌ سوال و جواب  توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.