لطفا صبر کنید

گزارش سالانه دفتر بین المللی دریانوردی منتشر شد؛توصیه های ICC در مقابله با افزایش ناامنی ها در اقیانوس هند

  • شنبه 10 بهمن 1388
گزارش سالانه دفتر بین المللی دریانوردی منتشر شد؛توصیه های ICC در مقابله با افزایش ناامنی ها در اقیانوس هند