لطفا صبر کنید

گزارش دفتر بین المللی دریانوردی (IMB): افزایش حملات دزدان دریایی در آب های سومالی

  • یکشنبه 12 آبان 1387
گزارش دفتر بین المللی دریانوردی (IMB): افزایش حملات دزدان دریایی در آب های سومالی