لطفا صبر کنید

گزارش آموزش پيشرفته « قرارداد فروش، اسناد حمل و بيمه كالا»

  • دوشنبه 01 دی 1393
گزارش آموزش پيشرفته « قرارداد فروش، اسناد حمل و بيمه كالا»

 آموزش پیشرفته قرارداد فروش، اسناد حمل و بیمه کالا به مدت دو روز در تاریخ 16 و 17 آذر ماه ۱۳۹3 توسط « محمود رستم افشار» دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی، «ملک رضا ملک‌پور» عضو کمیسیون حمل و نقل­، «محمدجواد محمدیان امامی» عضو کمیسیون بیمه و «حمیدرضا اصلانی» عضو کمیسیون حقوقی کمیته ایرانی ICC در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران برگزار گردید.

هدف از برگزاری این سمینار، آموزش کاربردی ریسک­های مربوط به اسناد تجاری و حمل کالا در ابعاد مختلف قرارداد فروش، قرارداد حمل و بیمه، با برپایی مجموعه کارگاه های آموزشی و یادگیری به صورت تئوری و عملی (Workshop) بود.

همچنین بهبود توانایی سازمان های دولتی، تعاونی و خصوصی ذیربط در توسعه تجارت و سازمان های کسب و کار و ارائه نظرهای مشورتی به صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک­ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل کالا، شرکت های بازرسی کننده و موسسات حقوقی در مورد جنبه های حرفه ای مسئولیت ها و مصونیت های صادرکنندگان اسناد تجاری و حمل کالا هدف اصلی این سمینار قرار گرفت.

بررسی نمونه قرارداد فروش ، مقررات حاکم بر قرارداد فروش، نحوه پرداخت، بیمه مسئولیت و باربری،اسناد تجاری و حمل و نقل کالا، قرارداد حمل­، شرایط فروش (اینکوترمز 2010)، تاخیر در تحویل و فقدان کالا ، بازرسی کالا و بسته بندی در رابطه با حمل کالا از جمله موارد مطرح شده در این سمینار بود که توسط سخنرانان عنوان شد.

در روز دوم این نشست شرکت کنندگان به پنج کارگروه تقسیم شدند و در کارگاه های آموزشی، نمونه هایی عملی از کاربرد قضیه مربوط به قرارداد فروش، بررسی قضایای مربوط به بیمه باربری و بیمه مسئولیت کالا، بررسی قضیه مربوط به قرارداد حمل کالا، بررسی  قضیه مربوط به شرایط فروش کالا، بررسی  قضیه مربوط به بازرسی کالا و بسته بندی مورد بررسی قرار گرفت

در ادامه با ارائه Case study و پرسش و پاسخ توسط شرکت کنندگان انجام شد.