لطفا صبر کنید

گروه‌هاي كسب و كار و صنعت خواستار حضوري پررنگ‌تر در توافق‌‌نامه پاريس شدند

  • سه‌شنبه 24 آذر 1394
گروه‌هاي كسب و كار و صنعت خواستار حضوري پررنگ‌تر در توافق‌‌نامه پاريس شدند

موسسين «سازمان‌های غیردولتی كسب و كار و صنعت BINGO)1)» در مذاكرات اقليمي سازمان ملل متحد، به صراحت از تمامي مذاكره‌كنندگان خواستند تا نقش مثبت كسب و كار و ايجاد وظيفه‌اي معين و تعريف شده براي مشاركت كسب وكار در توافق‌نامه نهایی پاريس را به رسميت شناسند.

 

از آنجا كه دولت‌ها،‌ تهيه متن مذاكره تازه تصويب شده را آغاز نمودند- گروه‌هاي سازمان‌های غیردولتی كسب و كار و صنعت از وزرا درخواست كردند؛ تا مرجعي صريح و روشن را براي كسب و كار در مقدمه توافق‌نامه نهايي در نظر بگيرند. چنين مرجعي، اقدامات كسب و كار را در حمايت از دستوركار جهاني اقليم تقويت مي‌كند. اين اقدامات مشتمل بر شناخت و گسترش تخصص كسب و كار در توسعه سياست بين‌المللي اقليم از طریق UNFCCC است.

 

هر چند در متن فعلي از پيش‌نويس تصميمات، ارجاعات محدودي به كسب و كار دارد (يادداشت يك را ببينيد)، گروه‌ها اذعان داشتند كه اين متن بايستي در توافق‌نامه بلندمدت و گسترده‌تري توسعه پيدا كند تا مشاركت كسب و كار در كاهش گازهاي گلخانه‌اي را منعكس سازد، سازگاري اقليمي را ايجاد نمايد و در نهايت دانش و ظرفيت كسب و كار را به ارمغان بياورد. 

 

كسب وكار به طور خاص، نقشي قابل‌توجه را در تحقيق و توسعه، به‌كارگيري فناوري‌هاي كم‌كربن،‌ سرمايه‌گذاري، تجارت، تامين مالي، ارزيابي، گزارش‌گيري و راستي‌آزمايي گازهاي گلخانه‌اي،‌ و مديريت خطر ايفا مي‌كند. دولت‌ها در ايجاد و اجراي توافق‌نامه پاريس مي‌توانند از تجربه و تخصص بخش خصوصي بهره بگيرند تا آنها را  در آگاهي از گام‌هاي بعدي و تقويت اقدام كاهش و انطباق كمك كنند.

 

جان دنیلوویچ (John Danilovich)، دبیر کل ICC گفت: «از آنجا كه اتاق بازرگانی بین‌المللی، نقطه كانوني كسب و كار در مذاكرات اقليم سازمان ملل است، ما اينجا هستيم، مشاركت مي‌كنيم و از مسافت‌هاي طولاني گرد هم آمده‌ايم.»

 

«كسب و كار براي موفقيت هر توافق‌نامه بين‌المللي تغيير اقليم حائز اهميت است- اما ما نيازمند پيام‌هاي سياست‌هاي بلندمدت براي توانمندسازي خود جهت انجام اقدامات بيشتر هستيم كه كسب وكار را در نتايج مذاكرات پاريس درگير مي‌كند تا جهشي مهم و رو به جلو در مسير دستيابي به چالش‌هاي مشترك تغيير اقليم داشته باشد.»    

 

در 18 ماه گذشته، افزايش اقدامات و سرمايه‌گذاري از سوي جامعه كسب و كار و كارآفرينان در سراسر جهان و تمايل، آمادگي و توانايي آنها جهت انجام فعاليت در تبديل به اقتصادي كم‌كربن را شاهد بوديم. تعامل به رسمیت شناخته شده کسب و کار از توسعه سياست‌هاي موثر اقليم حمايت خواهد كرد تا بينشي جديد و دست اول را در فعاليت‌هاي بازارها و زنجيره‌هاي ارزش و همچنين توانمندسازي سياست‌گذاران براي استفاده از تجربه و تخصص بخش خصوصي ارائه نمايد.

 

يادداشت‌ها

1 در متن گفت‌و‌گو كه در روز شنبه به تصويب رسيد،‌ بخش خصوصي يكي از گزينه‌هاي تصميمات مرتبط با انتقال و توسعه فناوري ذكر شده است.

 

 1BINGO: Business and Industry NGO