لطفا صبر کنید

گردهمایی اقتصاددانان جهان در هنگ کنگ برگزار شد، نقش کسب و کار و تجارت در توسعه اقتصاد جهانی پس از بحران

  • دوشنبه 14 تیر 1389
گردهمایی اقتصاددانان جهان در هنگ کنگ برگزار شد، نقش کسب و کار و تجارت در توسعه اقتصاد جهانی پس از بحران