لطفا صبر کنید

کنگره دوسالانه اتاق های بازرگانی با حضور نمایندگان 105 کشور برگزار شد

  • یکشنبه 29 خرداد 1390
کنگره دوسالانه اتاق های بازرگانی با حضور نمایندگان 105 کشور برگزار شد