لطفا صبر کنید

کمیسیون EBITT کمیته ایرانی برگزار کرد: "سمینار هوش تجاری (Business Intelligence)"

  • یکشنبه 26 آبان 1387
کمیسیون EBITT کمیته ایرانی برگزار کرد: "سمینار هوش تجاری (Business Intelligence)"