لطفا صبر کنید

کمیته ایرانی ICC سمینار "هوش تجاري (Business Intelligence)" را برگزار می نماید

  • پنج‌شنبه 04 مهر 1387
کمیته ایرانی ICC سمینار "هوش تجاري (Business Intelligence)" را برگزار می نماید