لطفا صبر کنید

کارگاه آموزشی مشترک WTO و ILO برگزار می شود: تجارت جهانی و اشتغال زایی

  • دوشنبه 19 مرداد 1388
کارگاه آموزشی مشترک WTO و ILO برگزار می شود: تجارت جهانی و اشتغال زایی