لطفا صبر کنید

ژاپن بدون توجه به فشارهاي آمريكا، پروژه آزادگان را اواخر سال 85 آغاز مي‌كند

  • چهارشنبه 04 مرداد 1385
ژاپن بدون توجه به فشارهاي آمريكا، پروژه آزادگان را اواخر سال 85 آغاز مي‌كند