لطفا صبر کنید

چين پشتيباني صندوق‌بين‌المللي پول از سياست آمريكا را مورد انتقاد قرارداد

  • دوشنبه 04 اردیبهشت 1385
چين پشتيباني صندوق‌بين‌المللي پول از سياست آمريكا را مورد انتقاد قرارداد