لطفا صبر کنید

پيوستن اوكراين به سازمان تجارت جهاني تاثيري بر روابط كيف ندارد

  • یکشنبه 09 مهر 1385
پيوستن اوكراين به سازمان تجارت جهاني تاثيري بر روابط كيف ندارد