لطفا صبر کنید

پيشنهادهاي جديد براي پيشبرد مذاكرات دور دوحه و حمايت رييس بانك جهاني

  • شنبه 30 تیر 1386
پيشنهادهاي جديد براي پيشبرد مذاكرات دور دوحه و حمايت رييس بانك جهاني