لطفا صبر کنید

پوتین به اتاق بازرگانی بین المللی اطمینان می دهد که علایق تجاری جهانی در برنامه کار اجلاس گروه 8 قرار خواهد گرفت .

  • پنج‌شنبه 15 تیر 1385
پوتین به اتاق بازرگانی بین المللی اطمینان می دهد که علایق تجاری جهانی در برنامه کار اجلاس گروه 8 قرار خواهد گرفت .