لطفا صبر کنید

پنج گام براي مقابله با تعصب دروني خود

  • چهارشنبه 27 بهمن 1395
پنج گام براي مقابله با تعصب دروني خود

تعصب ناخودآگاه در محل کار یک نیروی پنهان است که تنوع و تاثیرات تصمیم‌گیری روزانه ما را تضعیف می نماید. یک جلسه آگاهی‌رسانی توسط زنان کسب و کار جهان(WBW)‌ در رابطه با زنان داور در تاریخ 30 ژانویه 2017 (11 بهمن 1395) برگزار شد و در جستجوی اثبات این امر بود که همه افراد درگیر تعصبات درونی خویش هستند و حتی کسانی که سعی دارند خود را بی طرف و با فکر باز نشان دهند، غافل از تعصبات ریشه دوانده هستند.

 

وانیا  ساچاریتکال (Vanina Sucharitkul)، وکیل و عضو دیوان بین‌المللی داوری ICC و میراز فیلیپ(Mireze Philippe)، مشاور ویژه در دبیر‌خانه دیوان داوری‌ ICC و بنیانگذار و نائب رئیس ArbitralWomen با شرکت‌کنندگانی‌ از کارکنان ICC در راستای افشای چگونگی وجود تعصبات در افراد مختلف، به بحث و چالش نشستند.

 

خانم فیلیپ گفت: "تصمیمات ما توسط احساساتمان در درونمان دیکته می شود."

 

وی همچنین درباره تعصب ناخودآگاه که ذاتا بد نیست و به ما در تشخیص خطر کمک می کند، توضیحاتی را ارایه نمود. میراز فیلیپ همچنین اظهار نظر کرد که انتخاب‌ها و تصمیمات ما بر اساس افکار و برداشت‌های ما از دوران کودکی و بدون آگاهی ما از آنها انجام می پذیرد.

 

خانم‌ها ساچاریتکال و فیلیپ چند اقدام برای رسیدگی به تعصبات درونی ما و مشارکت برای تصمیم‌گیری بهتر را ارائه نمودند. پنج راهکار زیر:

 

  • تشخیص مشکل

تشخیص تعصب، اولین گام برای رسیدگی  و درک مشکلی است که منجر به تمایل ما برای پرسش و قضاوت می‌گردد.

 

  • تحلیل داده‌ها

هر کجا که جمع آوری و تحلیل داده است، تعصبات وجود دارند. در سال 2016 دیوان داوری ICC شروع به انتشار آمار در تعادل جنسیتی دادگاه ICC برای بهبود شفافیت و تنوع در داوری بین المللی نمود. حضور‌کمرنگ زنان در دادگاه، یک مسئله گسترده در سراسر نهادهای داوری است، اما امید است که حضور برابر زنان در گروی داوری باعث افزایش آگاهی از این موضوع در میان جامعه داوری جهانی است.

 

  • تصمیم‌گیری جمعی

خانم فیلیپ گفت: "‌تعصبات توسط فرهنگ تقویت شده و از طریق رفتار آشکار می شوند." تصمیم‌گیری فردی و جمعی می تواند نظرات را متعادل ساخته و فرآیند تصمیم‌گیری را عینی‌تر نماید.

 

  • افشای خود به افراد نا آشنا

هرکس ظرفیت تغییر ایده‌های قبلی و پیش داوری ها را دارد. فقط صرف زمان با مردمانی که از خودتان متفاوت هستند، می تواند به شما کمک کند که مسائل را متفاوت و با غلبه بر تعصب ببینید.

 

  •  حمایت از دیگران

خانم ساچاریتکال گفت: "‌از رفتار خود آگاه شوید. تغییرات کوچک می تواند تاثیرات شگرفی داشته باشد." وی همچنین درباره نقش‌های رهبری شامل اعتبار سنجی  و ترویج پیشینه فرهنگی بحث و گفتگو نمود.

 

 

 

 

درباره زنان کسب وکار جهان

زنان کسب و کار جهان (WBW) در سال 2012  راه اندازی شد و  ابتکاری از کارکنان ICC با هدف استفاده از مزایای تنوع و تعادل جنسیتی بهتر برای سازمان کسب و کار جهانی است. اهداف آن شامل فعالیت برای تکامل فرهنگ و رویه ICC و کسب اطمینان از سیاست‌های داخلی ICC‌، رهبری و نمایندگان جهت بازتاب بهتر تنوع کسب و کار و متخصصان جهانی امروز است.

 

 

درباره سازمان زنان داور

زنان داور، یک سازمان غیر‌ دولتی بین‌المللی با هدف اولیه پیشبرد علایق زنان و ترویج رویه‌های زنانه در حل اختلافات بین‌المللی ‌است. این سازمان توسط میراز فیلیپ و لویس بارانگتون، داور و میانجی گر در سال 1993 تاسیس شد و بدینوسیله زنان داور، ناظر وضعیت‌ در جلسات کارگروه قانون تجارت بین‌المللی کمیسیون سازمان ملل متحد(UN) هستند.