لطفا صبر کنید

پنج ملاحظه ICC در بروزرساني سياست فن‌آوري‌ها و مدل‌هاي جديد كسب و كار

  • یکشنبه 30 خرداد 1395
پنج ملاحظه ICC در بروزرساني سياست فن‌آوري‌ها و مدل‌هاي جديد كسب و كار

جهانی شدن اقتصاد دیجیتالی، پیشرفت بی‌نظیری را برای تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی به ارمغان آورده و دسترسی فزاینده به یک بازار جهانی را موجب شده است. همچنین، اقتصاد دیجیتالی نقش مهمی را در ترویج نوآوری، توسعه پایدار و توانمندسازی مشارکت اقتصادی فراگیر، ایفا می‌کند.

 

لیکن همگامی با این تحولات، نیازمند بروزرسانی در قواعد است؛ بنابراین، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، اقداماتی را برای کمک به سیاستگذاران و قانونگذاران انجام می‌دهد تا درک خود را از اهداف خط‌مشی‌ها و واقعیت‌های بازار، بهبود بخشند و در نهایت، با تقویت نگرشی واحد، بیشترین امکان رقابت، سرمایه‌گذاری و نوآوری از طریق فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم گردد.

 

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، بر لزوم مشاوره نزدیک با کسب و کارها و همه ذینفعان به منظور جلوگیری از پیامدهای ناخواسته سیاست‌ها یا مقررات جدید، تأکید می‌کند و پنج ملاحظه را به منظور نوسازی چارچوب تنظیمی و رقابتی ارائه نموده است تا با وجود افزایش رقابت، سرمایه گذاری و نوآوری، از مصرف‌کنندگان، محافظت شود؛ این ملاحظات، عبارتند از:

 

1.اتخاذ یک نگرش تنظیمی که ارزش کل اکوسیستم ارتباطات و خدمات دیجیتال را تقویت کند و مصلحت عمومی را مدنظر قرار دهد.

 

این مسئله، محیط مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه و گسترش شبکه‌های توانمند و مناسب دیجیتال، محتوا، کاربردها و خدمات، پرورش می‌دهد؛ چشم اندازهای تنظیمی آتی باید بازتاب و تجسم چنین نگرشی باشند.

 

2.تأمین مصرف‌کنندگانی با سطوح قابل پیش‌بینی حفاظتی از طریق اصلاح چارچوب‌های تنظیمی برای ارتباطات و خدمات دیجیتال؛

 

این مورد، به یافتن سطح مناسب قواعد برای حفاظت مستمر از حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد دیجیتالی و توسعه خدمات جدید و نوآوری‌ها برای همگان، اشاره دارد.

 

3.استفاده از قوانین رقابت و حمایت از مصرف‌کننده در اقتصاد و توجه به کاربرد چنین ابزارهای گسترده‌ای در ایجاد مقررات خاص برای بخش جدید؛

 

در رقابت عمومی و حمایت از مصرف‌کننده، در صورت امکان، تکیه بر قوانین موجود نسبت به مقررات جدید ارجحیت دارد؛ چراکه ممکن است مقررات جدید، اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و نوآوری، داشته باشند.

 

4.تقویت اینترنت آزاد و منسجم به منظور تداوم رشد؛

 

ماهیت آزاد و جهانی اینترنت، امکان رشد بی‌سابقه‌ای را در شرایط رقابت، انتخاب مصرف‌کننده، نوآوری و کارآفرینی، فراهم کرده است.

 

5.استفاده از قوانین رقابت به منظور ارزیابی محصول و ارائه تعاریف جغرافیایی بازار با مبنایی ثابت.

 

در دوره همگرایی و تحول سریع فن‌آوری‌ها و مدل های کسب و کار، بسیاری اوقات، تکیه بر قوانین جدید رقابتی به مراتب از اجرای مقررات قبلی، مناسب‌تر است.